1100€/Mes

Feina y Curro en Reus

Seleccionem per a empresa industrial ubicada a Reus, una Assistent Administrativa pel departament de finances que contribueixi en la preparació i la presentació de la informació comptable, complint amb la normativitat i la legislació vigent, aplicant les Tecnologies d'Informació i Comunicació.

LES TASQUES A DESENVOLUPAR SON:

- Donar suport al responsable del Departament Financer en les activitats especifiques del departament segons les normes i directrius marcades.
- Efectuar la gestió administrativa i el registre de les operacions comptables i fiscals (assentamnets, IVA, IRPF, etc.)
- Efectuar la gestió administrativa i registre de les operacions de tresoreria.
- Classificar, arxivar i ordenar la documentació.

FORMACIÓ I CONEIXEMENTS ESPECÍFICS

-Grau en Administració i Direcció d'Empreses. Contabilidad y Finanzas

-Coneixement informàtics alts per desenvolupar tasques de gestió amb programa propi (RPS), Office.

IDIOMES

Català i castellà, llengües d'ús habitual, correctament escrites i parlades
Anglès, nivell alt.
Altres, valorable.

PERFIL DESITJAT

Persona disposada a formar part d'un projecte on els valors i l'actitud de l'equip, són el pilar fonamental perafrontar els reptes diaris.
La motivació i la satisfacció personal de la feina benfeta, han de ser un requisit en el candidat, així comtambé ho ha de ser el compromís i la confiança envers la companyia i els companys.
Per a la posició a cobrir es requereix doncs, un professional capaç de treballar en equip i interrelacionar-seobertament amb els companys i clients, valorant també, la visió global de negoci que pugui aportar. Aixímateix, es tindrà en compte l’adequació del perfil del candidat a les competències necessàries per al lloc
vacant.
Es valorarà la planificació, pro activitat,la flexibilitat i/o polivalència, adaptabilitat als canvis tecnològics quesuposen una millora pel departament.

Condicions econòmiques:
- Salari: 16000€ b/a
- Contracte INDEFINIT
- Horari laboral de dilluns a divendres: 08h a 17h

No curro ni loco aquíNo es lo que esperaba...Curro BuenoCurrazo!El Curro de mi vida (1 votos)
Cargando...