1000€/Mes

Feina y Curro en Tarragona

Seleccionem per a empresa industrial ubicada a Reus un Maquinista amb experiència amb maquinaria offset o flexo. Imprescindible diposar d'experiència com a ajudant o maquinista d'arts gràfiques

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

-Recepcionar i atendre a les ordres de fabricació
- Fabricació del producte en funció de les ordres d'execució.
- Control i manipulació de les màquines d'impressió gràfica

FORMACIÓ I CONEIXEMENTS ESPECÍFICS

CFGS Arts gràfiques
Coneixement de color
Valorable haver desenvolupat tasques similars en maquinaria offset o Flexo

IDIOMES

Català i castellà, llengües d'ús habitual, correctament escrites i parlades.

Anglès, valorable.

Altres, valorable.

REQUISITS

Carnet conduir B

PERFIL DESITJAT

Cerquem una persona proactiva, orientada a resultats, motivada i disposada a créixer professionalment dins d'una empresa referent a nivell nacional. Pensem en una persona disposada a formar part d'un projecte on els valors i l'actitud de l'equip, són el pilar fonamental perafrontar els reptes diaris.

La motivació i la satisfacció personal de la feina benfeta, han de ser un requisit en el candidat, així comtambé ho ha de ser el compromís i la confiança envers la companyia i els companys.

Per a la posició a cobrir es requereix doncs, un professional capaç de treballar en equip i interrelacionar-seobertament amb els companys i clients, valorant també, la visió global de negoci que pugui aportar. Aixímateix, es tindrà en compte l’adequació del perfil del candidat a les competències necessàries per al llocvacant.

Es valorarà la planificació, pro activitat,la flexibilitat i/o polivalència, adaptabilitat als canvis tecnològics quesuposen una millora pel departament.

Condicions econòmiques:
- Salari: 16000 € b/a
- Contracte INDEFINIT

- Horari laboral de dilluns a divendres: 08h a 17h"

No curro ni loco aquíNo es lo que esperaba...Curro BuenoCurrazo!El Curro de mi vida (2 votos)
Cargando...