1000€/Mes

Feina y Curro en Reus

Seleccionem per a empresa industrial ubicada a Reus un Tècnic Informàtic

FUNCIONS A DESENVOLUPAR

- Resoldre incidències degudes a instal-lació de sofware
-Col·laborar amb el client en la definició i la concreció dels objectius del projecte
-Fer seguiment dels seus projectes.
-Relació contínua amb clients, proveïdors i altres departaments interns per garantir el correcte desenvolupament i evolució dels projectes instaurats.
-Manteniment informàtic de clients i proveïdors en cas de necessitat
-Fidelitzar els clients i cercar noves oportunitats de negoci, en clients existents i/o potencials.

FORMACIÓ I CONEIXEMENTS ESPECÍFICS

FP II Electrònica
Coneixementd’administraciódesistemesWindows(7,8,10 Windows Server): configurar contes d'usuaris, serveis de Windows,Firewall.
Coneixement BBDD, (Access, SQL Server) i connectors OLE 32/64 bit.
Capacitat deinstal·lari configurar un Servidor Windows 2012, SQL Server i IIS (Internet InformationServer)

IDIOMES
Català i castellà, llengües d'ús habitual, correctament escrites i parlades.
Anglès, nivell alt valorable.
Altres, valorable.

REQUISITS
Carnet conduir B

PERFIL DESITJAT

Persona disposada a formar part d'un projecte on els valors i l'actitud de l'equip, són el pilar fonamental perafrontar els reptes diaris.
La motivació i la satisfacció personal de la feina benfeta, han de ser un requisit en el candidat, així comtambé ho ha de ser el compromís i la confiança envers la companyia i els companys.
Per a la posició a cobrir es requereix doncs, un professional capaç de treballar en equip i interrelacionar-seobertament amb els companys i clients, valorant també, la visió global de negoci que pugui aportar. Aixímateix, es tindrà en compte l’adequació del perfil del candidat a les competències necessàries per al lloc vacant.

Es valorarà la planificació, pro activitat,la flexibilitat i/o polivalència, adaptabilitat als canvis tecnològics quesuposen una millora pel departament.

Condicions econòmiques:
- Salari: 16000 € b/a
- Contracte INDEFINIT

- Horari laboral de dilluns a divendres: 08h a 17h"

No curro ni loco aquíNo es lo que esperaba...Curro BuenoCurrazo!El Curro de mi vida (1 votos)
Cargando...